Menü
Program
 

Beszámoló a Nemzetközi Történelemdidaktikai Társaság terveiről

Fodor Richárd, a PPKE BTK hallgatójának összefoglalója

A Nemzetközi Történelemdidaktikai Társaság aktualitásai és programja

 

A Nemzetközi Történelemdidaktikai Társaságot (International Society of History Didactics - ISHD) 1980-ban alapították a németországi Tutzingban. A Társaság egy szakmai kutatást támogató szervezet, amelynek legfontosabb célkitűzései a történelemdidaktika legfontosabb kérdéseinek vizsgálata, kiemelt figyelmet szentelve a történeti gondolkodás, a történeti tudatosság, és a történelemtanár-képzés részterületeknek. A Társaság eszközei közé tartozik egy minden évben megrendezett szakdidaktikai konferencia és egy tudományos évkönyv (International Journal of Research on History Didactics, History Education, and History Culture – JHEC), valamint további publikációk megjelentetése. Az ISHD konferenciái mindig tematikusak, egy-egy aktuális téma köré csoportosuló előadások sorozatai. Olyan témákra világítanak rá, mint az elmúlt években fókuszban szereplő állampolgári ismeretek és történelmi gondolkodás, történelemtanítás, edutainment és játékosítás.

Az ISHD legutóbbi nemzetközi konferenciájára a kanadai Gatineau-ben került sor 2018 októberében. A konferencia keretei lehetőséget biztosítottak a szakmai előadások mellett az elnökség találkozójára és a tagság általános közgyűlésére is. A Társaság elnöke, Prof. Dr. Susanne Popp levélben tájékoztatta az ISHD tagságát az aktualitások, az elmúlt időszak történései és a távlati tervekkel kapcsolatban is.

A közgyűlésen meghatározták az ISHD jövőbeli szakmai konferenciáinak témáit, célkitűzéseit és helyszíneit is. A legközelebbi szakdidaktikai konferenciát 2019 szeptember 9–11 között, a németországi Tutzingban szervezik az ISHD megalakulásának városában Migráció és Történelemoktatás témában. A szakmai program öt tematikus egység köré csoportosul:

- A nemzeti vagy egyetemes történelem tankönyvek, történelemtantervek bemutatása, vizsgálata és történelmi értékelése a világtörténelmi migrációs mozgások aspektusából.

- Új elméleti koncepciók, kutatási eredmények, tanítási módszerek és kiemelkedő gyakorlati modellek a migráció történetének tanítására.

- Migráció történet tanítása a szaktárgyi történelem órákon, tanároktól, diákoktól és tanárjelöltektől származó ötletek.

- Személyes migrációs élmények hatása (első, második, harmadik generációs) a történelem tanárokra, diákokra és tanárjelöltekre és (migráció) tanításhoz fűződő attitűdjeik.

- Közbeszédben megjelenő trendek, melyek a múltat felhasználva közelítenek meg aktuális (el)vándorlási kérdéseket, illetve migráció történettel kapcsolatos köztörténeti elképzeléseket.

Az elnökség a további évekre tervezett konferenciáit is nyilvánossá tette: 2020 augusztusában a lengyelországi Poznanban az ISHD közreműködésével jön létre szakmai konferencia Alternative Modernities címmel, melynek egy szekciója magyar vonatkozással is rendelkezik, Martin Furrer és Vajda Barnabás ISHD tagok szervezik a Progresszív narratívák a poszt-hidegháború korában című szekciót. Az elnökségi feladatok között továbbá már szerepel a 2021-es és 2022-es konferenciák előkészülete is, melyek előzetesen közölt helyszínei a svájci Lucerne, és az észtországi Tallin.

Fodor Richárd részletes beszámolóját a Történelemtanítás - Online történelemdidaktikai folyóirat következő számában olvashatják.

Támogatóink
Együttműködő partnereink
Közösségi média
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor a Századok Alapítványt (adószám: 19657985-1-43) tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük.