Menü
Stratégiánk

A Tanári Tagozat célja a hazai és határon túli magyar történelemoktatás központi szakmai dokumentumainak (tantervek, követelmények, tankönyvek, taneszközök, tanárképzés és tanár továbbképzési programok) véleményezése, és a mindennapi oktatási gyakorlat feltérképezése, segítése, a történelemoktatás színvonalának emelése érdekében.

A Tagozat tagjai azok az általános- és középiskolai tanárok, felsőoktatásban vagy a tudományos életben tevékenykedő munkatársak, akik saját munkájuk során különösen elkötelezettek a történelemdidaktikai/módszertani ismeretek bővítése, valamint a korszerű történelemdidaktika szerepének erősítése mellett, és vállalják az egyéni és közösségi munkát a megfogalmazott célok teljesítése érdekében.

A Tagozat amellett, hogy aktívan közreműködni kíván a központi dokumentumok elkészítésében, a hazai történelemoktatás módszertani fejlesztése érdekében szakmai rendezvényeket, továbbképzéseket szervez, rendez, kiadványokat készít és véleményez, valamint közvetve vagy közvetlenül támogatja tagjai – és minden hazai történelemoktatásban érdekelt pedagógus/oktató – szakmai tevékenységét.

Támogatóink
Együttműködő partnereink
Közösségi média
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor a Századok Alapítványt (adószám: 19657985-1-43) tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük.