Menü
Történetünk

A Magyar Történelmi Társulat 1867. május 15-én tartotta első közgyűlését, ekkor jelölte ki működésének alapelveit.

Bár a Társulat már 1885-ben megrendezte az I. Országos Történelemtanítási Konferenciát, ekkor még a Társulaton belül nem volt szükség egy olyan tagozatra, mely a tanárokat fogalja magában, mivel a Társulat tagjai közül szinte mindenki végzett oktatói és kutatói munkát is. A tudományos és oktatómunka kettéválásával azonban szükségessé vált, hogy a Társulaton belül kialakítsanak egy tagozatot, mely a közoktatást is szolgálja.

1956-tól indult a Tanári Tagozat, melynek első elnöke Unger Mátyás, halála után pedig Kardos József volt. Őt Dr. Szabolcs Ottó követte, aki rendkívül sokrétű tevékenységgel és aktív munkával virágoztatta fel a Tagozatot. Elnökségének idejéről, az országos rendezvényekről, konferenciákról, kiadványokról és vándorgyűlésekről az általa írt összefoglaló itt  olvasható.

A Tanári Tagozat 2017 novemberében alakult újjá, ekkor a tagok Dr. habil Kaposi Józsefet választották elnökké.

A Tanári Tagozat működését tekintve önálló, de erősen épít a Társulat hagyományaira. Az újjászerveződött Tagozat Dr. Szabolcs Ottó sokszínű munkásságához kíván csatolakozni.

Támogatóink
Együttműködő partnereink
Közösségi média
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor a Századok Alapítványt (adószám: 19657985-1-43) tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük.