Menü
Hír
 

Megjelent Dr. Gyertyánfy András egyetemi jegyzete!

Gyertyánfy András (Szerk.): A történelemtanítás elmélete és gyakorlata : Szöveggyűjtemény. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Pécs, 2023.

A napokban jelent Társulatunk egyik tagjának, a Pécsi Tudománegyetem Történettudományi Intézet Modernkori Történeti Tanszék tanársegédének, Dr. Gyertyánfy Andrásnak szerkesztett egyetemi jegyzete. 

A szöveggűjteményhez az alábbi ismeretés készült: "Ez a szöveggyűjtemény a történelemtanár szakos hallgatók képzését hivatott szolgálni, ennek a követelményeihez kíván igazodni tartalmában, szerkezetében és terjedelmében. Szemelvényeket tartalmaz a magyar nyelvű történelemdidaktikai szakirodalomból, melyeket egyes fejezetekben rövid, lényegre törő idézetek egészítenek ki, ezek közül néhány idegen nyelvű művekből származik. A fejezeteket bevezető szövegek tájékoztatnak a témáról, egyes esetekben annak terminológiájáról. A dőlt betűs kiemelések, a számmal jelölt jegyzetek és a szakirodalmi hivatkozások az eredeti művekből származnak, míg a szövegek feldolgozását segítő, néhány helyen előforduló aláhúzások a szöveggyűjtemény szerkesztőjétől. A kérdések, feladatok zöme az olvasó véleményének megfogalmazására, illetve általános- és középiskolás diákként szerzett élményeinek tudatosítására irányul, és csak ritkábban a szövegek tartalmának felidézésére. Úgy vélem, a tantárgy-pedagógiai képzésnek nem az a feladata, hogy részletes ismereteket adjon át, hanem hogy segítse a hallgatók attitűdjeinek, tanári hitvallásának formálódását. Ugyanezt szolgálhatja a szemelvények megvitatása a szemináriumi foglalkozásokon. Gyűjteményem adósa valamennyi benne idézett szerzőnek, különösen a modern pécsi történelemdidaktikai kutatások megalapozójának, F. Dárdai Ágnesnek, valamint az ezredforduló óta megjelent összefoglaló művek szerzőinek és szerkesztőinek, Katona Andrásnak, Knausz Imrének, Vajda Barnabásnak és Kaposi Józsefnek. Folytatni kívánja a PTE BTK Történettudományi Intézetében készült, a történelemtanárok képzését szolgáló egyetemi jegyzetek sorát, amelyben elődje Gőzsy Zoltán és Dévényi Anna 2011-ben kiadott műve: A történelem tanításának tartalmi és módszertani változásai. Egyetemi jegyzet a Történetírói irányzatok és hatásuk a történelemtanításra című kurzushoz." 

Gratulálunk! 

A jegyzet e hírünkben is letölthető, valamint online is olvasható az alábbi felületeten:

Digitália lapozós felület: https://bit.ly/3YmGizz 
Digitália PDF-letöltési felület: https://bit.ly/3L3KqSi 
PTE PEA Repozitórium (PDF): https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/34861 

Gyertyánfy András szerkesztett szöveggyűjteménye
Letöltés

Támogatóink
Együttműködő partnereink
Közösségi média
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor a Századok Alapítványt (adószám: 19657985-1-43) tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük.