Menü
Hír
 

Egyeztetés az új Nemzeti alaptantervről

A Történelmi Társulat Tanári Tagozatának elnöksége megbeszélést folytatott a Nemzeti alaptanterv projekt képviselőivel.

2018. 10. 18-án a Történelmi Társulat Tanári Tagozatának elnöksége képviseletében (Kaposi József elnök, Katona András, elnökségi tag) megbeszélést folytattak a Nat projekt képviselőivel (Porogi András, a történelem és társadalmi ismeretek tudásterület vezetője, Németh György, a tudásterület szakértője) a minisztérium munkatársainak (Singer Péter, Kerpen Gábor, Peregi Tamás) moderálásával. Az egyeztetés témája a tagozat által a Nat tervezetéről készített állásfoglalás volt.  A megbeszélésen a Tanári Tagozat képviselői határozottan képviselték az állásfoglalásban megjelenő szándékokat.

Sajnos a tárgyaló felek nem rendelkeztek olyan felhatalmazással, amelynek értelmében döntés születhetett arról, hogy a pl. a Nat ne tartalmazzon óraszámokat, csak évfolyamokra vonatkozó százalékos arányokat; továbbá nem születhetett érdemben döntés arról sem, hogy a történelem tantárgy része legyen – egy a maihoz képest szűkebb értelemben vett – társadalom- és állampolgári ismeret, valamint az eredménycélokfejlesztési célokká átalakításában sem tudtak állást foglalni. A megbeszélésen ugyanakkor számos kérdésben egyetértés született, pl. a történettanításon alapuló történelemtanítás általános iskolai alapelv érvényesítése, a kerettanterv jellegű megfogalmazások csökkentése.

A megbeszélésről a Tagozat kérésére részletes jegyzőkönyv készült, melyet akkor tudunk nyilvánosságra hozni, ha a megbeszélést kezdeményező minisztérium és a Nat-ot készítő projekt vezetősége ehhez hozzájárul.

Támogatóink
Együttműködő partnereink
Közösségi média
Az adó 1%-ának felajánlása
A Magyar Történelmi Társulat köszönettel fogad minden olyan támogatást, amely hozzásegíti tudományos és ismeretterjesztő céljai megvalósításához (adószám: 19007706-1-43). Ha a Századokat támogatná, akkor a Századok Alapítványt (adószám: 19657985-1-43) tüntesse fel a nyilatkozaton. Köszönjük.